Płock był przez lata miastem o charakterze wojewódzkim. Nic więc dziwnego, że zawsze miał związane z tym aspiracje. Uprawniała go do tego wspaniała historia, ale i sukcesy gospodarcze. Nic więc dziwnego, że zawsze zabiegano o to, by w mieście nie tylko funkcjonowała prasa ogólnopolska, ale stawiano też na lokalne gazety w Płocku.

Niezwykle wyjątkowym na rynku był i jest kwartalnik „Notatki Płockie”.

Pismo ukazuje się od 1956 roku. Jest wydawane przez Towarzystwo Naukowe Płockie. Samo Towarzystwo powstało w 1820 roku i z tego powodu należy do jednych z najstarszych w Polsce. Cały czas doskonale się rozwija stawiając na pierwszym miejscu badania nad historią Płocka i propagowanie wiedzy o tym mieście. Jak mówią gazety w Płocku jednym z najdłużej działających prezesów był Jakub Chojnacki, który pracował od 1968 do 2002 roku. Za jego to czasów gazety w Płocku takie jak „Notatki Płockie” przeżywały swoją szczytową formę, publikując niezwykle ciekawe artykuły o charakterze naukowym na temat Płocka i regionu. Jak wynika z przeglądu prasowego współczesne gazety w Płocku przede wszystkim zajmują się samym miastem i regionem. Na tym tle bardzo mocno wyróżnia się „Tygodnik Płocki”. Jak sama nazwa mówi ukazuje się raz w tygodniu i na swoich łamach podejmuje tematy ściśle związane z regionem, zwłaszcza z północnym Mazowszem.

Gazeta jest wydawana od 1972 roku.

Założył ją dziennikarz i znawca regionu Wacław Sankowski. Jej szata graficzna i format są niezmienione praktycznie od początku funkcjonowania gazety w Płocku, ale ową niezmienność i oparcie się komercji, czytelnicy cenią najbardziej. Główna winieta, na której funkcjonuje tytuł gazety, jest w kolorze niebieskim, stąd zapewne pochodzi hasło reklamowe czasopisma „Od deski do deski tygodnik niebieski”. Ma charakter informacyjno-publicystyczny. Tygodnik obejmuje swoim patronatem wiele lokalnych imprez i wydarzeń kulturalnych. Jest wszędzie tam, gdzie dzieje się w regionie coś ciekawego. Zresztą zawsze tak było. Stałe felietonu jak np. „Z Tumskiego wzgórza” cieszyły się ogromnym powodzeniem. To z reguły od niego zaczynało się lekturę gazety w Płocku. Ostatnio bardzo wiele artykułów dotyczy wydarzeń kulturalnych. Gazeta chętnie też publikuje teksty przysyłane przez czytelników, na temat tego, co dzieje się w małych ojczyznach. Inne gazety w Płocku to oczywiście lokalna „Gazeta Wyborcza”. Jest ona wkładką do ogólnopolskiego wydania, a jej zadaniem jest opowiedzenie o tym ,co dzieje się na lokalnym rynku. Kolejne gazety w Płocku to bezpłatny „PetroNews”, który głównie skupia się na tym, co dzieje się w samym Płocku. Ciekawostką na rynku prasy jest wydawany właśnie w Płocku kwartalnik „Mariawita”, który zajmuje się opisywaniem życia Kościoła Mariawickiego w Polsce.

Dlaczego Płock?

Bo tu właśnie powstał kościół mariawicki. Kwartalnik ukazuje się od 1907 roku, z dość długą przerwą, która była spowodowana wojną i czasami komunistycznymi. Jak wynika z powyższych zestawień czasopism i gazet lokalnych w Płocku jest dość dużo. Nie może jednak to dziwić, bo Płock zawsze miał bogate życie kulturalne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *