Niektórzy zastanawiają się, czy istnieją sytuacje, kiedy adwokat może odmówić obrony danego klienta. Na wstępie możemy powiedzieć, że tak. Są to szczególne okoliczności, gdy taką odmowę przewidują obowiązujące przepisy prawa. Co ważne, spełnione muszą zostać ściśle określone przesłanki. W tym artykule rozwiniemy ten temat i opowiemy, kiedy możemy otrzymać odmowę od adwokata.

Czy adwokat może odmówić obrony i na jakiej podstawie?

Ewentualna odmowa adwokata co do obrony jest wskazana w art. 28 Prawa o adwokaturze. Zapisy te mówią, że, adwokat ma możliwość odrzucić opcję bronienia danego potencjalnego klienta jedynie z istotnych dla siebie powodów. Musi o nich oczywiście poinformować zainteresowaną osobę. Jakiekolwiek wątpliwości względem udzielenia lub odmowy co do świadczenia pomocy prawnej rozstrzyga w każdym wypadku okręgowa rada adwokacka albo dziekan. Co jednak w sytuacji, kiedy adwokat jest przydzielony z urzędu? Wówczas zwolnienie z obrony możliwie jest tylko na mocy decyzji organu, który wcześniej wyznaczył danego adwokata do sprawy.

Adwokat Sochaczew odpowiada na pytanie — jak to wygląda w praktyce?

Kiedy w praktyce prawnicy odmawiają przyjęcia sprawy? Wszystko wskazuje na to, że zazwyczaj nie chodzi o charakter sprawy oskarżonej osoby, czy też pobudki osobiste. Odrzucenie propozycji współpracy zazwyczaj jest związany ze zrozumieniem sytuacji, iż konkretna sprawa potencjalnie mogłaby naruszyć zasady etyki zawodowej. Adwokat ma prawo do określenia, czy dana współpraca będzie narażać reputację, czy karierę zawodową. Dobrzy prawnicy wiedzą, że zwycięstwo w sądzie lub uzyskanie korzystnego dla klienta wyroku jest wynikiem pełnego profesjonalizmu, który mieści się w granicach aktualnego prawa. Miejmy świadomość, że zadaniem adwokata jest obrona konkretnej osoby, a nie jej czynu, który w przypadku spraw karnych jest po prostu niemoralny. Na sprawę należy więc patrzeć w szerszej perspektywie, w celu zrozumienia, że faktycznie poszczególne przesłanki rzeczywiście wykluczą danego adwokata z reprezentowania oskarżonego lub oskarżonej. Mogą być to dawne konotacje, zaszłości i inne tego typu sytuacje.

Czy adwokat może odmówić przyjęcia sprawy — jak adwokaci podchodzą do odmów?

Warto wiedzieć, że prawnicy rzadko odmawiają pomocy. Robią to tylko w sytuacjach, kiedy uznają, że nie są w stanie zagwarantować klientowi pełnego profesjonalizmu. Może to wynikać przykładowo z tego, że przeciwna strona sporu jest klientem adwokata w innej sprawie. Przykładem są tu sprzeczne interesy danych klientów lub ewentualny zatarg z oskarżonym z przeszłości. Przyczyn może być wiele i nie sposób opisać je wszystkie.

Czy adwokat może odmówić obrony bezpodstawnie? Adwokat nie może bez powodu odmówić odmowy, ponieważ jest to surowo karane. Każdy prawnik odpowiada dyscyplinarnie za odmowy pomocy, dlatego wszystko musi być konkretnie udokumentowane. Ponadto, odpowiada za to nie tylko w kręgu zawodowym, ale też przed osobą, która zwraca się do niego o pomoc.