Struktura finansowania przedsiębiorstwa zwykle nie bazuje wyłącznie na kapitale własnym – przedsiębiorcy bardzo chętnie sięgają po kapitał obcy, w tym właśnie po kredyt. Otrzymanie go jest uwarunkowane, dlatego nie każdy, kto składa wniosek kredytowy, może otrzymać pieniądze. Jak dostać kredyt na firmę? Jakie warunki trzeba przy tym spełnić?

Kredyt dla działalności jednoosobowej

Warto mieć na uwadze, że cała procedura kredytowania znacząco różni się, w zależności od tego, czy klient ubiega się o kredyt na działalność jednoosobową, czy też na spółkę. W pierwszym przypadku prawo jasno mówi, że majątek firmy jest majątkiem przedsiębiorcy, zatem jest on traktowany niemalże jak osoba fizyczna. Zdolność kredytową przedsiębiorcy ocenia się więc, biorąc pod uwagę majątek firmy, lecz również prywatne zobowiązania kredytobiorcy, ilość osób pozostających na jego utrzymaniu czy przeciętne wydatki, jakie ponosi on w ciągu miesiąca. Warto mieć na uwadze, że w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, kredytobiorca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację finansową firmy (na przykład sprawozdania czy rachunek zysków i strat), gdyż to na jej podstawie uzyskuje on dochody. Ważne są również zaświadczenia o niezaleganiu w płatnościach składek ZUS czy podatków, gdyż każdy przedsiębiorca zobowiązany jest je odprowadzać we własnym zakresie. Kredyt dla jednoosobowej działalności gospodarczej można uzyskać w przypadku, gdy firma osiąga zyski oraz pozostaje w dobrej kondycji finansowej. 

Kredyt dla spółki

Spółki prawa handlowego to osobne byty prawne, dlatego w przypadku kredytu dla spółek zdolność kredytowa oceniana jest w nieco inny sposób. Niektóre banki biorą pod uwagę zdolność kredytową właścicieli spółek, jednak przede wszystkim oceniają one kondycję finansową samej spółki. Właściciele zobowiązani są więc dostarczyć niezbędną dokumentację – najczęściej pokrywa się ona z tą, która wymagana jest w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych. Mowa tutaj przede wszystkim o sprawozdaniach finansowych, rachunkach zysków i strat czy zaświadczeniach o niezaleganiu. Czasami wymagany jest również projekt inwestycji, jeśli kredyt ma charakter właśnie zobowiązania inwestycyjnego. W przypadku dużych sum kredytowych, banki mogą wymagać poręczenia właścicieli spółki, co oznacza, że w razie jej niewypłacalności to oni, w pierwszej kolejności, będą musieli spłacać kredyt. Warto mieć na uwadze, że banki sprawdzają historię kredytową firmy. Jakiekolwiek opóźnienia w spłacie kredytu, pożyczki czy innego typu zobowiązań mogą skutkować odmową udzielenia finansowania. Co istotne, banki zwracają też uwagę na strukturę finansowania. Powszechnie wiadomo, że sporą część stanowi w niej kapitał obcy, jednak ważne, aby równoważył go – przynajmniej w pewnym stopniu – kapitał własny. Firmy, które są „przeciążone” pożyczkami, faktoringiem czy leasingiem zwykle nie mogą liczyć na kredyt, bowiem bank uważa je za zbyt ryzykownych klientów.

Jak uzyskać kredyt na firmę?

Jak uzyskać kredyt na firmę? Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać kredyt na firmę? Te i podobne pytania zwykle zadają sobie przedsiębiorcy, zwłaszcza ci, którzy po raz pierwszy sięgają po ten produkt bankowy. Warto mieć na uwadze, że każdy bank określa nieco inne warunki kredytowania, zarówno w kontekście osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Co istotne, kredyt może uzyskać jedynie przedsiębiorstwo wypłacalne, które dobrze rokuje pod kątem finansowym. Banki odmawiają udzielania tak zwanych złych kredytów – dotyczy to firm, które posiadają nadmierne zadłużenie bądź też ponoszą straty. Chcąc uzyskać kredyt w Krakowie, właściciele firmy mogą udać się do doradcy kredytowego, który podpowie im, jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o finansowanie. Większe spółki zwykle korzystają z wiedzy analityków finansowych czy dyrektorów finansowych, których zatrudniają w swoich strukturach. Mniejsze przedsiębiorstwa mogą natomiast skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy kredytowego, który przeprowadzi je przez cały proces kredytowania.