W dzisiejszych czasach coraz więcej osób – publicznych oraz prywatnych podmiotów poszukuje alternatywnych źródeł energii. Ze względu na wiele czynników odpowiedzią na korzystanie z tradycyjnych źródeł energii może okazać się fotowoltaika. Warto zatem wiedzieć, czym jest fotowoltaika oraz poznać korzyści, jakie płyną ze stosowania tego źródła energii.

Czym jest fotowoltaika?

Zgodnie z definicją fotowoltaika to zespół urządzeń, dzięki któremu można wytwarzać energię ze źródła odnawialnego, jakim jest światło słoneczne. Kluczową rolę odgrywają tutaj panele fotowoltaiczne, które są zbudowane z krzemowych ogniw fotowoltaicznych. To właśnie dzięki ogniwom fotowoltaicznym możliwa jest zamiana energii słonecznej w energię elektryczną. Działanie to polega na tym, iż foton (wiązka światła) pada pod odpowiednim kątem na powierzchnię paneli, dzięki czemu wprawia znajdujące się tam elektrony w ruch. Elektrony o różnych ładunkach są odpychane od siebie, przez co tworzy się tarcie, a następnie prąd o natężeniu stałym.

Następnie, dzięki obecności inwertera w systemie fotowoltaicznym możliwa jest zamiana prądu o natężeniu stałym w prąd o natężeniu zmiennym. Taki rodzaj wytworzonego prądu może być utożsamiany z energię elektryczną. Finalnym etapem produkcji energii elektrycznej z tego źródła jest system kabli i połączeń, dzięki któremu możliwy jest transport tak wytworzonej energii elektrycznej na własny użytek czy też do sieci elektrycznej.

Jakie są zalety korzystania z paneli fotowoltaicznych?

W odróżnieniu od pozyskiwania energii elektrycznej z tradycyjnych źródeł wykorzystanie paneli fotowoltaicznych niesie ze sobą sporo korzyści. Do najważniejszych z nich zaliczają się:

  • możliwość uniezależnienia się od dostaw z tradycyjnej sieci energetycznej – dzięki zastosowaniu rozwiązania, jakim są panele fotowoltaiczne, można bez problemu uniezależnić się od sieci energetycznej. Panele fotowoltaiczne zapewniają produkcję energii (w większym lub mniejszym stopniu) przez okrągły rok. Dodatkowo tak wytworzoną energię można gromadzić w specjalnie do tego przygotowanych akumulatorach;
  • korzyść finansowa – choć koszt zakupu i zamontowania instalacji fotowoltaicznej wydaje się z pozoru wysoki, to jest to nieporównywalnie bardziej korzystne pod względem finansowym niż tradycyjne pozyskiwanie energii. Koszt zakupu i montażu (może oscylować w przedziale 27.000-35.000 PLN) zwraca się po około 7-10 latach pod kątem braku konieczności opłaty comiesięcznych rachunków. Dodatkowo sama fotowoltaika w lokalizacjach, takich jak Białystok może działać bez problemów przez około 22-25 lat;
  • wspieranie środowiska naturalnego – przy produkcji energii elektrycznej z akurat tego źródła nie ma emisji gazów cieplarnianych i innych negatywnych skutków ubocznych dla środowiska. Dzięki temu można przyczynić się do poprawy stanu powietrza czy też do rozwoju zielonych źródeł energii.

Bazując na powyższych argumentach, można śmiało stwierdzić, iż fotowoltaika w Białymstoku to idealne rozwiązanie dla każdego, kto na własną rękę chce wytwarzać prąd. Nie ma tutaj znaczenia lokalizacja, gdyż słońce świeci z porównywalną mocą na terenie całej Polski. Więcej informacji na temat samej fotowoltaiki, jak i dodatkowych wskazówek na temat jej instalacji w Białymstoku można znaleźć, wpisując w wyszukiwarkę „fotowoltaika Białystok”.