Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/npro8/domains/rekabit.pl/public_html/swl/links.php on line 215

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/npro8/domains/rekabit.pl/public_html/swl/links.php on line 216

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/npro8/domains/rekabit.pl/public_html/swl/links.php on line 216

Pojęcie operatu wodnoprawnego staje się czymś szalenie istotnym dla każdego inwestora, który w najbliższej przyszłości w ramach swojej inwestycji chciałby wykorzystywać zasoby wodne w różnych zakresach. Można powiedzieć, że sposób korzystania z dostępnych wód może być bardzo różnorodny, wymaga to jednak zgłoszenia. Zastanawiając się więc nad tym, co to jest operat wodnoprawny, w praktyce można powiedzieć, że jest to stosowny dokument będący częścią wniosku, którego złożenie ma na celu uzyskanie pozwolenia wydawanego przez uprawniony do tego celu organ administracyjny. Jest to organ właściwy dla geograficzno – politycznego umiejscowienia terenu. Takie pozwolenie wydawane jest w odpowiedzi na specjalny wniosek inwestora, który ten musi zredagować wraz ze wszystkimi innymi dokumentami, które są do tego potrzebne.

Najczęściej, takie pozwolenie jest wręcz konieczne do tego, aby inwestycja w ogóle miała możliwość powstania. Warto przyjrzeć się bliżej temu, co powinien zawierać wniosek o pozwolenie i dlaczego operat wodnoprawny jest tak ważny. 

Operat wodnoprawny- co to jest i jakie dokumenty powinien zawierać wniosek? 

Tak naprawdę, pełna dokumentacja wnioskodawcy w tym przypadku może być bardzo obszerna. Im bardziej wyczerpująca, tym większa szansa na uzyskanie pozwolenia. Dlatego też często napisaniem wniosku i skompletowaniem wszelkich potrzebnych dokumentów zajmują się firmy o profilu doradczym w tych właśnie kwestiach. Inwestor, korzystając z usług takiej firmy może mieć pewność, że żaden element wniosku nie zostanie pominięty, a tym samym zwiększa to jego szansę na szybkie wcielenie swojego planu w życie. Dla osoby o niskim doświadczeniu w kwestiach urzędowych zredagowanie takiego wniosku może być kłopotliwe. Dlatego też więcej szczegółów o samym wniosku jest dostępnych w linku- https://ekolog.pl/oferta/dla-firm/operaty-wodnoprawne. Jednym z elementów wniosku powinna być informacja o aktualnej sytuacji wodnoprawnej na terenie, który ma zostać objęty inwestycją. Konieczne jest też opisanie, w jaki sposób w przyszłości inwestor chce korzystać z zasobów wodnych, a także musi uzasadnić, dlaczego jest to konieczne we wskazanym zakresie. Dokumentacja, poza analizą prawną, powinna zawierać także analizę techniczną oraz środowiskową. Często konieczne jest dołączenie szczegółowego projektu budowlanego. Wniosek zasadniczo składa się z części opisowej oraz graficznej. 

Do czego uprawnia operat wodnoprawny- na co może się przydać uzyskane pozwolenie? 

Kluczowe jest to, że posiadając pozwolenie wodnoprawne, może pobierać i wykorzystywać zarówno wody gruntowe jak i powierzchniowe. Pozwolenie – a wcześniej sam wniosek – powinien obejmować także kwestię gospodarowania ściekami. A więc powinny zostać poruszone kwestie odprowadzania wód poopadowych, pochłodniczych czy ogólnie rzecz biorąc ścieków o charakterze przemysłowym. Dzięki pozwoleniu można także tworzyć wszelakie urządzenia wodne, które ułatwiają gospodarowanie wodą w specyficznym procesie produkcji danego zakładu. Z pewnością przyda się więc w sytuacji wdrożenia pracy pomp i przepompowni, aranżacji stawu lub innego zbiornika wodnego czy też w przypadku kopania studni głębinowej. Należy wziąć pod lupę wszystko, co związane z wodą na tle funkcjonowania zakładu w przyszłości. 

Część graficzna operatu wodnoprawnego 

Jest tak naprawdę tak samo istotna jak część opisowa. Może zawierać plan zagospodarowania terenu oraz schemat obiektu. Nie bez znaczenia jest też graficzne przedstawienie urządzeń wodnych, które zostaną rozrysowane w odpowiednich przekrojach- podłużnym oraz poprzecznym. Dobrze jest też przedstawić stan prawny w postaci szczegółowej mapy. Część graficzna jest ogromnym wsparciem opisowej części wniosku.

Podsumowując, wszystko to, co dotyczy sposobu korzystania z wody, a także tego, jaki może mieć to wpływ na jakość wód powierzchniowych i podziemnych, powinno znaleźć się w takim dokumencie jak operat wodnoprawny. Co to jest i jak jest skonstruowany dokument, zazwyczaj interesuje już konkretnych inwestorów pod kątem ich projektu.