Kupno pompy ciepła do bardzo duży wydatek. Nie każdy może sobie na to pozwolić, a zainstalowanie tego urządzenia w wielu przypadkach jest kluczowym aspektem. Z pomocą przychodzą dotacje, które mogą okazać się bardzo pomocne przy zrealizowaniu planu. W tym artykule omówimy dostępne opcje otrzymania dofinansowania zakupu pompy ciepła.

Dotacje na pompy ciepła w Krakowie — jakie są opcje?

Warto wiedzieć, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stworzyły program „Czyste Powietrze”. Jego zadanie polega na dofinansowaniu termomodernizacji budynków mieszkalnych. Ta dotacja dedykowana jest właścicielom domów jednorodzinnych. Mogą się o nie ubiegać także współwłaściciele danego budynku. Jednak aby otrzymać dotację, konieczne jest spełnienie pewnych warunków. Główny z nich stanowi wyeliminowanie źródeł ciepła, które są nieefektywne i zastąpienie ich paliwem stałym. Kolejny warunek to konieczność montażu instalacji, które zapewniają mniejsze uwalnianie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Dotacje pompy ciepła, Kraków — dla kogo?

Aby móc skorzystać z programu „Czyste Powietrze”, należy być mieszkańcem gminy, która podpisała porozumienie, ma więc on zasięg regionalny. Kraków ze względu na wysokie zanieczyszczenie powietrza należy do tego programu. Maksymalna kwota dotacji, którą można otrzymać to 20 tys. złotych. Ta wartość dotyczy tych gospodarzy, którzy nie posiadają mikroinstalacji fotowoltaicznej. W sytuacji, gdy postanowisz zainstalować także mikroinstalację fotowoltaiczną, wówczas program może dopłacić nawet 25 tys. złotych.

Regionalny program “Czyste Powietrze” wyznacza także maksymalną wysokość takich dotacji określonych dla sprecyzowanych kategorii kosztów kwalifikowanych. Należą do nich:

  • dofinansowanie pomp ciepła powietrze-woda – w pierwszej części trwania pogram może pokryć kwotę wynoszącą najwięcej 30% wszystkich kosztów, jakie zostały poniesione przez inwestora. Nie zapominaj, że maksymalna wysokość tej kwoty to 9 tys. złotych. Jednak druga część zakłada najwyższą intensywność dofinansowania na 60% całej kwoty. W tej sytuacji maksymalna wartość nie będzie wyższa niż 18 tys. złotych,
  • dofinansowanie pomp ciepła powietrze-woda, podwyższona klasa efektywności energetycznej – tej sytuacji pierwsza część „Czyste Powietrze” przewiduje intensywność finansowania na 45% całych poniesionych kosztów. Kwota maksymalna to najwyżej 13,5 tys. złotych. Druga część programu natomiast maksymalnie dofinansowuje 60% wszystkich kosztów. Kwota maksymalna wynosi w takim przypadku 18 tys. złotych,
  • Dotacje do pomp ciepła typu powietrze-powietrze – pierwsza część programu „Czyste Powietrze” może wesprzeć intensywnością dofinansowania 30% całości poniesionych kosztów. W tym wypadku najwyższa kwota to 3 tys. złotych. Druga część z kolei to maksymalnie 60% całości, a najwyższa kwota dotacji wynosi do 6 tys. złotych.

Wnioskodawca powinien wziąć pod uwagę pewną formalność. Warunkiem, by otrzymać dotację, jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku.