Płock był przez lata miastem o charakterze wojewódzkim. Nic więc dziwnego, że zawsze miał związane z tym aspiracje. Uprawniała go do tego wspaniała historia, ale i sukcesy gospodarcze. Nic więc dziwnego, że zawsze zabiegano o to, by w mieście nie tylko funkcjonowała prasa ogólnopolska, ale stawiano też na lokalne gazety w Płocku.

Niezwykle wyjątkowym na rynku był i jest kwartalnik „Notatki Płockie”.

Pismo ukazuje się od 1956 roku. Jest wydawane przez Towarzystwo Naukowe Płockie. Samo Towarzystwo powstało w 1820 roku i z tego powodu należy do jednych z najstarszych w Polsce. Cały czas doskonale się rozwija stawiając na pierwszym miejscu badania nad historią Płocka i propagowanie wiedzy o tym mieście. Jak mówią gazety w Płocku jednym z najdłużej działających prezesów był Jakub Chojnacki, który pracował od 1968 do 2002 roku. Za jego to czasów gazety w Płocku takie jak „Notatki Płockie” przeżywały swoją szczytową formę, publikując niezwykle ciekawe artykuły o charakterze naukowym na temat Płocka i regionu. Jak wynika z przeglądu prasowego współczesne gazety w Płocku przede wszystkim zajmują się samym miastem i regionem. Na tym tle bardzo mocno wyróżnia się „Tygodnik Płocki”. Jak sama nazwa mówi ukazuje się raz w tygodniu i na swoich łamach podejmuje tematy ściśle związane z regionem, zwłaszcza z północnym Mazowszem.

Gazeta jest wydawana od 1972 roku.

Założył ją dziennikarz i znawca regionu Wacław Sankowski. Jej szata graficzna i format są niezmienione praktycznie od początku funkcjonowania gazety w Płocku, ale ową niezmienność i oparcie się komercji, czytelnicy cenią najbardziej. Główna winieta, na której funkcjonuje tytuł gazety, jest w kolorze niebieskim, stąd zapewne pochodzi hasło reklamowe czasopisma „Od deski do deski tygodnik niebieski”. Ma charakter informacyjno-publicystyczny. Tygodnik obejmuje swoim patronatem wiele lokalnych imprez i wydarzeń kulturalnych. Jest wszędzie tam, gdzie dzieje się w regionie coś ciekawego. Zresztą zawsze tak było. Stałe felietonu jak np. „Z Tumskiego wzgórza” cieszyły się ogromnym powodzeniem. To z reguły od niego zaczynało się lekturę gazety w Płocku. Ostatnio bardzo wiele artykułów dotyczy wydarzeń kulturalnych. Gazeta chętnie też publikuje teksty przysyłane przez czytelników, na temat tego, co dzieje się w małych ojczyznach. Inne gazety w Płocku to oczywiście lokalna „Gazeta Wyborcza”. Jest ona wkładką do ogólnopolskiego wydania, a jej zadaniem jest opowiedzenie o tym ,co dzieje się na lokalnym rynku. Kolejne gazety w Płocku to bezpłatny „PetroNews”, który głównie skupia się na tym, co dzieje się w samym Płocku. Ciekawostką na rynku prasy jest wydawany właśnie w Płocku kwartalnik „Mariawita”, który zajmuje się opisywaniem życia Kościoła Mariawickiego w Polsce.

Dlaczego Płock?

Bo tu właśnie powstał kościół mariawicki. Kwartalnik ukazuje się od 1907 roku, z dość długą przerwą, która była spowodowana wojną i czasami komunistycznymi. Jak wynika z powyższych zestawień czasopism i gazet lokalnych w Płocku jest dość dużo. Nie może jednak to dziwić, bo Płock zawsze miał bogate życie kulturalne.

Dodaj komentarz