Praca w sferze publicznej – z czym się kojarzy? Przede wszystkim z urzędnikami. Administracja, urzędy pracy etc. to praca publiczna. Czym ona właściwie jest? W najprostszych słowach to praca za publiczne pieniądze, czyli podatki. W związku ze sposobem funkcjonowania tych urzędów w kraju, powstały liczne kontrowersje.

Wiele osób przyznaje, że w Polsce istnieje nadmiar urzędników, że ich przywileje są zbyt wielkie i płace w porównaniu do efektów pracy – zbyt duże.

Mimo to urzędnicy mają się dobrze. Ten kontrowersyjny temat zostaje podejmowany przez wielu socjologów i politologów, a także polityków. Czy praca publiczna jest potrzebna? Z jednej strony istnienie bibliotek publicznych czy instytucji kultury wspieranych przez rząd jest popierana, a nawet potrzebna. Z drugiej samowola urzędnicza nieraz doprowadziła do osobistych tragedii. Właśnie dlatego ważne jest, aby przypomnieć czym właściwie jest praca publiczna i jakie są jej zadania. Przede wszystkim jest to funkcja mająca na celu pomoc obywatelom. Po to służą ośrodki pomocy społecznej czy urzędy pracy. Tam potrzebujący mogą złożyć dokumenty, które potrzebne są, by otrzymać zasiłek lub pracę. Ponadto praca publiczna powstała również dlatego, by chronić kulturę i narodowość polską. Tym zajmują się na przykład biblioteki publiczne czy ośrodki kultury. Ponadto w skład tych prac należą też ochrona państwa, zdrowia obywateli, rozwój i wykształcenie, ochrony praw człowieka oraz wiele innych. Celem pracy w sektorze publicznym jest wydawanie pieniędzy zgromadzonych od obywateli na rzecz działalności na korzyść tych obywateli.

Niestety wiele doniesień na temat urzędników potwierdza złe funkcjonowanie tego sektora.

Najwięcej skarg jest na brak wykwalifikowanych osób pracujących na odpowiedzialnych stanowiskach. Wiele razy zdarzyło się, że urzędnik nie był w stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące prawidłowego wypełnienia dokumentów czy pomóc w rozwiązaniu sprawy związanej z zarejestrowaniem przedmiotu. Właśnie te przyczyny są najczęstszym powodem negatywnej opinii. Według wielu osób praca publiczna powinna być lepiej zorganizowana, a ponadto niektóre urzędy powinny ulec likwidacji. W związku z tym pojawiają się również liczne zagmatwania i przekłamania dotyczące tego, czym w ogóle jest praca publiczna. Podejmując liczne działania szkodzące obywatelom, urzędnicy doprowadzili do wypaczenia prawidłowej definicji pracy publicznej. Na pewno nie należy do niej działanie na niekorzyść obywateli danego kraju, z którego pieniędzy ta praca jest podejmowana. Wiele osób nie rozumie rzeczywistego celu tej pracy.

Właśnie z powodu złego funkcjonowania, urzędy mają tak nieprzychylną opinię. Szkalowane są wszystkie sektory silnie związane z polityką. Obstawianie stanowisk znajomymi, a nie wykwalifikowanymi ludźmi powoduje, że obywatele kraju przestają ufać własnym politykom i urzędom. Mimo to praca publiczna to przecież także szkoły, biblioteki i ośrodki kultury. I tu widzimy jej pozytywny aspekt: dbanie o rozwój młodych ludzi.

Dodaj komentarz